Avgassystem till din bil - Bilverkstad24

Avgassystem

Vad är funktionen med ett avgassystemet?

Avgassystemets funktion är att bära avgaser och andra förbränningsprodukter från bilmotorn. Det gör att minsta möjliga brus, rök och föroreningar överförs till miljön när bilen körs. För att få en ren och effektiv drift av bilen är det väsentligt att avgassystemet är korrekt omhändertaget.

Funktion

Avgassystemet hos fordon med förbränningsmotor bär bort avgaser från motorn genom ett system av grenrör och rör. Avgassystemet är en essentiell del av fordonets motor och för att undvika att motorns prestanda och körsträcka drabbas måste avgassystemet hållas i gott skick

Grenrör

Den första delen av avgassystemet är grenröret. Det består vanligtvis av gjutjärn, aluminium eller rostfritt stål. Grenröret ansluter till motorns cylindrar och leder de gaser som bildas vid förbränningsprocessen vidare till resten av avgassystemet.

Ljuddämpare

Avgaserna leds genom en eller flera ljuddämpare för att dämpa bullret från motorns drift. Bullret skulle annars vara så högt att det skulle besvära både fotgängare och förare. På grund av det är det lag på att fordon med förbränningsmotor ska ha minst en ljuddämpare.

Katalysator

En katalysators funktion är att rena avgaserna för att minska utsläppen av de farliga ämnen som bildas vid driften av en förbränningsmotor. Ett av de ämnen som oundvikligen bildas är ämnet kolmonoxid, som är mycket giftigt även vid små mängder. Katalysatorn omvandlar kolmonoxiden till mindre giftig koldioxid.

Avgasröret

Avgaserna når slutligen avgasröret som leder ut avgaserna i luften. Avgasrör finns i olika former och storlekar för att passa olika avgassystem samt olika stilar.

Utvecklingen av moderna avgassystem har lett till betydligt minskade föroreningar under de senaste decennierna och minskat föroreningen i städerna.

Intresseförfrågan

Lämna intresseförfrågan när din bil är i behov av en Bilreparation.

Sätter dit nytt avgassystem

Wikipedia information om Avgasrör

Avgasrör Avgasrör är ett rör som släpper ut avgaser från en förbränningsmotor. Ett avgassystem består av en eller flera ljuddämpare samt eventuellt en katalysator. Ju större effekt en motor har, desto större brukar rörets diameter vara. Även varianter med flera parallella rör finns.

Synonymer till avgas

  • förbränningsgas, bilavgas