Strålkastare / Billjus - Bilverkstad24

Strålkastare / Billjus - Bilverkstad24

Olika typer av belysning på bilen

 

Det finns många olika sorters lysen i bilen och det kan vara svårt att hålla reda på dom alla. Här nedan går vi över de olika begreppen.

 

Halvljus

Det är lag i Sverige på att ha tända ljus när bilen färdas. Det är vanligt att man kombinerar halvljus och parkeringsljus.

Vissa kombinationer av ljus är dock förbjudna. Dessa är:

 • Halvljus och varselljus
 • Halvljus och dimljus
 • Halvljus och extraljus
 • Dimljus och varselljus

Helljus

Bilens starkaste lysen är helljusen och dessa ska användas när det är mörkt ute. De starka ljusen gör det lättare att se vägen när du kör i mörkret men kan även blända andra förare. Du bör inte köra i kraftig dimma eller snöfall med helljus då ljuset reflekteras av vattendropparna eller snöflingorna i luften och detta kan blända dig. Använd istället halvljusen eller dimljusen.

Det finns vissa fall då du inte får använda helljus.

 • När dagsljus eller gatlyktor ger tillräcklig belysning på vägen
 • När du möter andra fordon och de kommer så nära att föraren kan bländas av dina helljus. Denna regel gäller även om du möter spårvagn, tåg och fartyg.
 • När du kör bakom ett annat fordon och ligger så nära att dina helljus kan reflekteras i den andra bilens speglar, vilket kan blända föraren.

När du möter fotgängare behöver du inte blända av då de kan titta bort för att undvika att bli bländade. Det är dessutom säkrare att ha helljusen på vid möten med fotgängare då det gör det lättare att se de gående och undvika dem.

Det kan bra att blända av helljusen om du kör på en mindre väg och närmar dig en korsning med mycket trafik. Detta för att undvika att blända den korsande trafiken.

Om du möter en lastbil i ett backkrön är det viktigt att du bländar av så snart du ser positionsljusen på lastbilens tak då förarhytten på lastbilen är högt placerad i jämförelse med en personbil.

När du möter trafik i mörkret kan du fästa blicken längs vägens högra kant för att undvika att bli bländad.

Blinkers (körriktningsvisare)

Personbilar har som regel blinkers fram, bak och på sidan av bilen.

Du måste använda blinkers när du:

 • Ska svänga till höger eller vänster.
 • Ska byta körfält.
 • Ska vända runt.
 • Ska starta från vägkanten.
 • Ska flytta fordonet i sidled på ett märkbart sätt.

Varningsblinkers

Vid nödstopp eller liknande händelser ska man använda varningsblinkers. Oftast använder varningsblinkersen samma lampor som den vanliga blinkersen men alla lamporna blinkar samtidigt. Du får om du vill använda varningsblinkers på en bil som blir bogserad. Detta kan dock göra det svårt för andra förare att veta om du ska svänga.

Dimljus (främre dimstrålkastare)

Dimljusen är, som namnet föreslår, effektiva vid dimma då de ger ett starkare sken än halvljusen. Vid dagsljus får man använda dimljus istället för halvljus men aldrig kombinera de två. Det är däremot bara lagligt med halvljus eller helljus vid skymning, gryning eller mörker. Det är endast tillåtet att använda dimljus istället för halvljus i mörkret om de är dimma eller kraftigt regn.

Dimbakljus

Dimbakljuset är en mycket stark röd lampa och den är till för att bakomvarande fordon ska kunna se dig vid kraftigt begränsad sikt. Kom dock ihåg att släcka lampan så fort du bedömer att de bakomvarande fordonen sett dig då ljuset är så starkt att det kan vara bländande.

Varselljus

Varselljuset är till för att bilen ska synas men det är inte alla bilar som har varselljus. Det är tillåtet att använda varselljus istället för halvljus under dagtid om det är bra sikt. Dock är det förbjudet att kombinera varselljuset med dimljus eller halvljus.

Parkeringsljus

Om du stannar eller parkerar fordonet och det är dålig sikt ska du använda parkeringsljus så andra trafikanter kan se fordonet. Parkeringsljuset kan som regel vara tänt i många timmar utan att tömma batteriet då det är strömsnålt.

Bakljus

Bilen har minst två röda lampor bak. Det finns sedan 2011 inger krav på att de ska vara tända under dagsljus men det är lättare att se fordon med tända bakljus.

Bromsljus

Bromsljusen består av röda lampor som tänds när du trycker ner bromspedalen. De lyser alltid starkare än bakljusen och fungerar som en varning till andra bilister om att fordonet sänker farten.

Backljus

Backljuset är en vit lampa och tänds när du lägger i backen. Det varnar andra om att fordonet rör sig bakåt.

Skyltlykta

Skyltlyktan är en lampa som lyser upp registreringsskylten och den tänds automatiskt.

Extraljus

Om du vill förstärka ditt helljus kan du montera på extraljus. De får inte användas tillsammans med halvljusen.

De två sorternas extraljus som finns är:

 • Fjärrljus som lyser smalt framåt, så att du ser vad som händer längre fram.
 • Kurvljus som lyser upp nära bilen, så att du ser bra längs kanterna.

Intresseförfrågan

Lämna intresseförfrågan när din bil är i behov av en Bilreparation.

Säkerhetskontroll belysning B-kort

Wikipedia information om Fordonsbelysning/Belysningstyper

Fordonsbelysning/Belysningstyper