Bilbatterier och startbatterier till din bil - Bilverkstad24

Bilbatterier och startbatterier till din bil - Bilverkstad24

Bilbatteri är en viktig komponent för att din bil ska fungera. Ett bilbatteri används som startbatteri i bilar. Batteriets uppgift är att förse bilen med ström.

Intresseförfrågan

Lämna intresseförfrågan när din bil är i behov av ett nytt bilbatteri.

Hitta rätt batteri till din bil

Wikipedia information om Bilbatteri

Bilbatteri Ett bilbatteri är en blyackumulator, egentligen blyackumulatorbatteri, som främst används som startbatteri i bilar och andra motorfordon. Ett bilbatteri utnyttjas för att dra runt fordonets startmotor (därav namnet startbatteri) men även för att förse övrig elektrisk utrustning i fordonet med ström. Bilbatteriets startkapacitet (kallstartseffekt) mäts i CCA (Cold Crank Amps) och förbrukningskapaciteten mäts i amperetimmar (Ah).Ett startbatteri har tunna blyplattor vilket är det som ger dem förmåga att leverera mycket ström på kort tid (starteffekt). Detta innebär att ett bilbatteri generellt är dåligt som förbrukningsbatteri i vilket blyplattorna bör vara tjocka för att ge en långsam och stabil strömförsörjning under en längre tid. Både vikten och priset av ett bilbatteri står i proportion till spänningen, kapaciteten och bilbatteriets teknologityp. Ett ordinärt 12-volts bilbatteri väger cirka 15–25 kg. Under färd laddas bilbatteriet från bilens generator. Kör du dock endast kortare sträckor så räcker inte laddningen från generatorn. Bilbatteriet bör därför underhållas med laddning från en batteriladdare med jämna mellanrum. Detta gäller särskilt om bilen används sällan eller står stilla längre perioder. Om batteriet inte underhålls sulfaterar blyplattorna och bilbatteriet "mördas". Trots många påståenden finns det ingen effektiv åtgärd för att återuppliva sulfaterade batterier.

Synonymer till batteri

element, ackumulator, aggregat; ladda batterierna