Elsystem till bilen - Bilverkstad24

Elsystem till bilen - Bilverkstad24

Elsystemet är en viktig del av din service på bilen. En bil som visar tecken på elektriska problem kan vara frustrerande.

Intresseförfrågan

Lämna intresseförfrågan när du har problem med Elsystemet.

Drar bilen tjuvström?

Wikipedia information om Säkring

Säkring För andra betydelser, se Säkring (olika betydelser).Säkring är en anordning för att förhindra överbelastning i elektriska anläggningar, vilket skulle kunna leda till överhettning och i värsta fall brand. Överbelastning uppkommer när för stor ström leds genom en ledning, till exempel på grund av kortslutning. Säkringar finns av flera olika typer. De flesta traditionella säkringar innehåller en mycket tunn tråd, genom vilken all ström till anläggningen leds, och som precis klarar den strömstyrka anläggningen är avsedd för. När strömmen ökar ytterligare, smälter tråden av och strömmen bryts. Till mindre strömmar och lägre spänningar används ofta glasrörssäkringar. I bilar används säkringar där tråden inte alltid är inkapslad, utan ligger längs med en porslinscylinder eller -platta. I fasta elinstallationer i byggnader används två olika typer av smältsäkringar. På hushållsnätet eller andra anläggningar med lägre ström används smältproppar av porslin, även kallat gängsäkring eller diazedsäkring - i dagligt tal propp. Propparna sitter i bostadens gruppcentral och är försedda med en liten färgad bricka i änden, vilken vanligtvis faller ner när säkringen löst ut, eller i dagligt tal proppen gått. I industrier eller andra anläggningar med högre ström används ofta knivsäkringar. En säkrings driftklass betecknas med två bokstäver, varav den första avser funktionsklass och den andra det skyddsobjekt, objektet som ska skyddas. Funktionsklass g - Kommer från det tyska ordet ”Ganzbereichsicherung” och betyder Totalområdessäkring. Säkringen kan bryta alla strömmar från lägsta smältström till märkbrytförmågan. Skyddsobjekt G - Allmän användning, ”General purpose” enligt IEC (International Electrotechnical Commission). Typ gL (VDE) och gG (IEC) är den vanligaste säkringen och motsvarar till sin utlösningskarakteristik de så kallade tröga säkringarna.Innan en säkring byts bör anläggningen undersökas. Om det fel som orsakade att säkringen löste ut kvarstår, kommer även nästa säkring att lösa ut så snart den sätts i. Det är viktigt att aldrig ersätta en trasig säkring med någon annan ledning, till exempel en spik, då detta möjliggör överbelastning med till exempel eldsvåda som följd.