Luftfilter till din bil - köp nytt luftfilter - Bilverkstad24

Luftfilter till din bil - köp nytt luftfilter - Bilverkstad24

Luftfiltrets uppgift i din bil är att rena den luft som motorn använder vid förbränning av bränslet.

Intresseförfrågan

Lämna intresseförfrågan när du har problem med Luftfilter.

Så väljer du luftfilter och då måste du byta ut det | Tips från AUTODOC

Wikipedia information om Luftfilter

Luftfilter Luftfilter är en typ av filter som avlägsnar oönskade partiklar från luften. Filtret består av en barriär som kan vara mekanisk eller kemisk eller både och. Ett mekaniskt luftfilter består av fibermaterial som avlägsnar damm, pollen, mögel och bakterier. Ett kemiskt luftfilter består av en absorbent eller katalysator för avlägsnande av luftburna molekylära föroreningar såsom lättflyktiga organiska föreningar eller ozon. Inte bara fasta ämnen som damm och fin sand stoppas av ett luftfilter. Vissa luftfilter kan också hindra olika gaser och vätskor att tränga igenom, som till exempel en gasmask.