BILGLAS - byte av bilglas, lagning av stenskott - Bilverkstad24

BILGLAS - byte av bilglas, lagning av stenskott - Bilverkstad24

Stenskott & Sprickor

“Stenskott” kallar man de skador som uppstår i vindrutan då en sten, dubb eller frusen sand träffar rutan i hög hastighet.

De flesta stenskott och mindre sprickor går att laga med gott resultat!

Vindrutors uppbyggnad

Alla moderna bilrutor består av sk laminerat glas, dvs vindrutan har tillverkats av en inre ruta och en yttre ruta som hålls ihop av en seg plastfilm. Detta för att hålla ihop rutan vid en allvarlig olycka, glasbitarna sitter då kvar i plastskiktet och man slipper glassplitter inne i bilen.

Vid stenskott, så skadas nästan alltid enbart det yttre glasskiktet, som oftast går utmärkt att laga.

Fakta om skador: Ofarliga skador

Har man tur, så består stenskottet “bara” av en liten, millimeterstor, flisa som gått ur den yttre glasytan, dvs inga inre skador. Sådana skador får de flesta rutor när man använder bilen. Dessa skador är i de flesta fall ofarliga och behöver ej lagas.

Farliga stenskott

Dessvärre består stenskotten inte alltid av enbart ytliga skador.

När man tittar noggrannare på ett sådant stenskott, så finner man ofta även en eller flera korta sprickor i glaset. Sprickorna visar sig oftast som mörka fläckar eller linjer inne i glaset, detta pga den ljusbrytning som sker när försöker se genom skadan.

Ibland kan sprickorna vara cirkulära och se ut som ögon.

Dessa skador bör man laga snarast möjligt.

Går gamla skador att laga?

Det beror på hur de ser ut och om de hunnit spricka.

Gamla stenskott går oftast att laga, men man får räkna med att föroreningar (tex spolarvätska, tvättvätska eller smuts) kan ha trängt in i skadan och gör lagningen mer synlig.

Äldre skador har oftas större ytskador pga att fukt trängt in, frusit och sprängt bort flisor på ytan. Av samma skäl, har oftast även fler småsprickor uppstått.

Ytskadorna kan bli så stora att det ej går att reparera.

Alltså, en äldre skada går oftast att laga, men ju färskare skadan är, desto renare, snyggare och starkare blir lagningen!

Sprickor

Har stenskottet redan hunnit spricka vidare flera cm, eller kanske decimeter, så är rutan att betrakta som havererad.

En spricka har inget riktigt slut, utan kommer tyvärr att växa vidare.

OM inget görs!

Om man är snabb, så kan sprickan, i de flesta fall, stoppas och lagas.

Rutan kan därmed räddas, utan att behöva bytas!

Rutbyte

Vid ett fåtal mindre stenskott, så rekommenderar vi, i första hand, lagning av rutan.

Om Din vindruta har omfattande skador, såsom stora stenskott och sprickor i synfältet eller om den är kraftigt sliten, så skall den givetvis bytas.

Är Du tveksam, så inspekterar vi gärna Din vindruta, för råd om lämplig åtgärd.

Vi följer alltid försäkringsbolagens riktlinjer.

 

Vi kan bilglas

Om lagning ej kan rekommenderas, så hjälper vi givetvis gärna till att byta rutan på ett fackmannamässigt vis. Vi byter rutor på personbilar av alla märken.

Att byta ruta är ett omfattande ingrepp, som kräver stor varsamhet vid borttagning av den skadade rutan, samt stor noggrannhet vid limning och montering av den nya rutan.

 

Vårt koncept

Bilverkstad24 har utvecklat ett eget koncept för hantering och montering av bilrutor.

Vår metod säkerställer att rutan alltid hamnar exakt där den ska – limfogen mot karossen blir därmed optimal – samtidigt som vi slipper tunga lyft!

 

Högsta kvalitet

Hos oss får Du alltid en ruta av högsta kvalitet med identiska egenskaper och utseende som originalrutan på Din bil.

Vi använder enbart lim och material från ledande tillverkare, godkända av alla biltillverkare.

Vi är alltid noga med att använda rätt verktyg, våra verktyg hör till marknadens absolut bästa.

Vi är noga med arbetsmiljön i form av utsug, belysning och lyftanordningar – vi vet att en god arbetsmiljö oftast ger bättre resultat.

Och som sagt, vi monterar din ruta på bilen med millimeterprecision!

Fixa stenskott i framrutan?

Wikipedia information om Stenskott

Stenskott Stenskott kallas den skada som grus och småsten kan göra i vindrutan på en bil. Stenskott är vanligast på vägar med högre hastigheter på grund av att bilens färd möter stenen i sådan kraft att det kan uppstå skador. Stenskott kan vara farliga på flera sätt. Den minimala skadan som bildas på rutan kan orsaka olyckor genom att skadan beter sig som ett prisma och bryter normalt ofarligt ljus så att föraren blir bländad. Stenskott kan även bilda stora sprickor i rutan. Detta sker oftast under vintertid på grund av stora temperaturskillnader, men kan också ske om bilen utsätts för vibrationer eller stötar. En annan bidragande orsak till stenskott är de tunna rutor som används i moderna bilar för att spara vikt. Moderna däck bidrar också till stenskotten eftersom de har flera spår där grus kan fastna.

Vad betyder stenskott?

  • det att ett bilhjul sprätter upp en sten som träffar (vindrutan på) en annan bil